Bevaring og utvikling av verdier

Solstad Family Office er tuftet på de stolte tradisjonene til rederi-familien Solstad i Skudeneshavn. Solstad Family Office har som hovedoppgave å bevare og utvikle verdier på vegne av aksjonærfellesskapet.

Med et langsiktig perspektiv leverer selskapet profesjonelle tjenester gjennom aktivt eierskap, samt forvaltning av verdipapirer og eiendom.

Selskapet har en liten og engasjert stab, som er opptatt av kvalitet i alle ledd.


Ellen Solstad

Styreleder
911 28 601
ellen.solstad@solstad.no

Håkon Haga

Eiendomsforvalter
909 32 930
hakon.haga@solstad.no

Owe Høines

Administrerende direktør/Forvalter
982 06 689
owe.hoines@solstad.no

Kristine Solstad

Regnskapsmedarbeider
908 50 552
kristine.solstad@solstad.no